SITE BANNER

web (Уеб) дизайн

Статичните уеб сайтове

представляват множество свързани помежду си HTML страници, съдържащи текст, графики, изображения, мултимедия и т.н. Те не съдържат система за управление на съдържанието и информацията в тях не може да се променя периодично от потребителя. Най-често представлява презентационен или информационен сайт на лице или фирма, при които не е необходимо информацията да се добавя или променя периодично.